A tanszék kutatási irányvonalai:

 • Jármű termo- és energiamenedzsment

A teljes jármű energiahatékonyságának alakulásában nagy szerep jut a motortér és hasfal alatti áramlási viszonyok és ezáltal előidézett hőtani hatások fejlesztésére. A modern méréstechnika és numerikus szimulációk nyújtotta analízis lehetőségek új utakat nyitnak meg az itt felvázolt kutatások elvégzéséhez.

 • Numerikus áramlás szimulációk (CFD) alkalmazása jármű specifikus hőáramlási és hősugárzási problémákra

Az utóbbi évtizedek parallel-programozás és nagyteljesítményű számítástechnika területén tapasztalható progresszív előrelépései egyre inkább alkalmassá teszik a számítógépes numerikus szimulációk (vagy HPC / High-Performance Computing) tudományos és ipari alkalmazását. Az autóiparban ezzel új alkalmazási lehetőségek nyílnak meg a numerikus áramlás szimulációk terén.

 • Járműrendszerek akusztikai és rezgési vizsgálatai

A járműakusztikai menetkomfort alakulásának három fő összetevője van: a hajtáslánc által előidézett ún. hajtászaj, a gumiabroncs és úttest kontaktusából eredő gördülési zaj, valamint a légáramlásból eredő aerodinamikai (vagy ún. aeroakusztikai) zaj. Ezen zajforrások mértéke és kölcsönhatása a jármű különböző menetállapotai függvényében változik és együttesen hat a menetkomfortra

A digitális adatfeldolgozás, spektrális analízis, valamint legkülönfélébb numerikus szimulációk (pl. Finite Element Method - FEM, Boundary Element Method - BEM, Statistical Energy Analysis - SEA, vagy Computational Aeroacoustics - CAA) és experimentális berendezések lehetőségeire támaszkodva számos új módszer alkalmazható a járműakusztikai problémák vizsgálatára.

 • Járműrendszerek üzemi szilárdsága és élettartam vizsgálata

A járművek üzemi szilárdság és élettartamra kiterjedő fejlesztéseire nagy hangsúlyt  fektetnek. A törvényi előírások betartásán túl kiemelten fontos feladat a közúti forgalom biztonsága szempontjából is. Az ehhez szükséges fejlesztések során a legkülönbözőbb numerikus szimulációk (pl. Multibody simulation - MBS, Finite Element Method - FEM), valamint komponensek és egész járműrendszerek vizsgálatára alkalmas módszerek kerülnek alkalmazásra.

Kooperációk és kapcsolódási pontok:

A tanszék tevékenysége több együttműködésre épül. Legfőbb együttműködő partnereink a következők:

 • társtanszékek és kutatócsoportok,
 • ipari partnerek,
 • diákszervezetek.

SAE/Formula Student tevékenységek

 • A kompetens utánpótlásmérnökök képzéséhez a Formula Student-en belüli munka stratégiánk egyik fontos pillére.
 • Célunk az egyetemet képviselő SAE /Formula Student versenycsapat lehető legsikeresebb működése.
 • Ennek érdekében a Járműfejlesztési Tanszék központi mentori szerepet vállal.
 • A verseny csapatmunkájának elősegítésére a tanszék az infrastruktúráját is rendelkezésre bocsátja.

A csapat tagjai a tanszék segítségével a legkorszerűbb módszereket és ismereteket alkalmazhatják a versenyjármű fejlesztéséhez.

Tantárgyi Információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!